შენობის მშენებლობა დასრულდა და დაიწყო შევსების სამუშაოები.

შენობის მშენებლობა დასრულდა და დაიწყო შევსების სამუშაოები.

შენობის მშენებლობა დასრულდა და დაიწყო შევსების სამუშაოები.