ოქტომბერში დასრულდა შენობის მე-12 და მე-13 სართულის მშენებლობა და დაიწყო მე-14 სართულის კოლონების ჩასხმა.

ოქტომბერში დასრულდა შენობის მე-12 და მე-13 სართულის მშენებლობა და დაიწყო მე-14 სართულის კოლონების ჩასხმა.

ოქტომბერში დასრულდა შენობის მე-12 და მე-13 სართულის მშენებლობა და დაიწყო მე-14 სართულის კოლონების ჩასხმა.