სექტემბერში დასრულდა შენობის მე-11 სართულის მშენებლობა და დაიწყო მე-12 სართულის კოლონების ჩასხმა.

სექტემბერში დასრულდა შენობის მე-11 სართულის მშენებლობა და დაიწყო მე-12 სართულის კოლონების ჩასხმა.

სექტემბერში დასრულდა შენობის მე-11 სართულის მშენებლობა და დაიწყო მე-12 სართულის კოლონების ჩასხმა.