აგვისტოში დასრულდა შენობის მე-9 და მე-10 სართულების მშენებლობა და დაიწყო მე-11 სართულის კოლონების ჩასხმა.

აგვისტოში დასრულდა შენობის მე-9 და მე-10 სართულების მშენებლობა და დაიწყო მე-11 სართულის კოლონების ჩასხმა.

აგვისტოში დასრულდა შენობის მე-9 და მე-10 სართულების მშენებლობა და დაიწყო მე-11 სართულის კოლონების ჩასხმა.