ივლისში დასრულდა შენობის მე-7 და მე-8 სართულების მშენებლობა და დაიწყო მე-9 სართულის კოლონების ჩასხმა.

ივლისში დასრულდა შენობის მე-7 და მე-8 სართულების მშენებლობა და დაიწყო მე-9 სართულის კოლონების ჩასხმა.

ივლისში დასრულდა შენობის მე-7 და მე-8 სართულების მშენებლობა და დაიწყო მე-9 სართულის კოლონების ჩასხმა.