დასრულდა ხიმინჯების ჩასხმა.

დასრულდა ხიმინჯების ჩასხმა.

დასრულდა ხიმინჯების ჩასხმა.