დასრულდა ბალიშის დასხმა.

დასრულდა ბალიშის დასხმა.

დასრულდა ბალიშის დასხმა.