დაიწყო კოლონების, რიგელების და დიაფრაგმების მოქსოვა და ყალიბების შეკვრა.

დაიწყო კოლონების, რიგელების და დიაფრაგმების მოქსოვა და ყალიბების შეკვრა.

დაიწყო კოლონების, რიგელების და დიაფრაგმების მოქსოვა და ყალიბების შეკვრა.