დასრულდა კოლონების, რიგელების და დიაფრაგმების მშენებლობა -2 დონეზე.

დასრულდა კოლონების, რიგელების და დიაფრაგმების მშენებლობა -2 დონეზე.

დასრულდა კოლონების, რიგელების და დიაფრაგმების მშენებლობა -2 დონეზე.