დასრულდა შენობის მე-4 სართულის მშენებლობა და დაიწყო მე-5 სართულის კოლონების ჩასხმა.

დასრულდა შენობის მე-4 სართულის მშენებლობა და დაიწყო მე-5 სართულის კოლონების ჩასხმა.

დასრულდა შენობის მე-4 სართულის მშენებლობა დ დაიწყო მე-5 სართულის კოლონების ჩასხმა.