ივნისში დასრულდა შენობის მე-5 და მე-6 სართულების მშენებლობა და დაიწყო მე-7 სართულის კოლონების ჩასხმა.

ივნისში დასრულდა შენობის მე-5 და მე-6 სართულების მშენებლობა და დაიწყო მე-7 სართულის კოლონების ჩასხმა.

ივნისში დასრულდა შენობის მე-5 და მე-6 სართულების მშენებლობა და დაიწყო მე-7 სართულის კოლონების ჩასხმა.